Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City

Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City

Standalone GTA game created on the Grand Theft Auto IV engine
Người dùng đánh giá
4.3  (701 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Follow the story of Antonio "Toni"Cipriani and make your way to the top of the Italian Mafia. Explore the vast opened world and see how much mayhem you can cause this time. The pack contains "The Lost and Damned", and "The Ballad of Gay Tony".
Grand Theft Auto: Liberty City câu Chuyện là người nổi tiếng khuôn cát-kiểu hành động-cuộc phiêu lưu chơi trò chơi video được phát triển bởi Rockstar Bắc và Rockstar Leeds.
Nó là lựa chọn trận đấu trong nhà Grand Theft tự động loạt.
Câu Chuyện là đặt vòng Antonio "Toni" Cipriani ai trở về với Liberty City sau một bốn năm trốn sau khi giết một người. Toni là giới thiệu với Vincenzo Cilli, Salvatore Leone hiện tại của Caporegime, và Vincenzo là giao nhiệm vụ cho Tony vài việc. Toni ghét Vincenzo, như Vincenzo hành động của bố tôi là "bố" và cứ đẩy ông ấy ở quanh đây.
Thông tin được cập nhật vào: